Poniedziałek, 16. 07. 2018 r., Im.: Eustachego, Mariki, Mirelli
Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel

80. Batalion Bożej Podchorążówki rozpoczął kanoniczny nowicjat

27 września w nowicjacie miała miejsce pierwsza ważna uroczystość dla przyszłych chrystusowców –rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu.

Przyjęcia do nowicjatu dokonał Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat. Nowicjusze przyszli do kaplicy już „umundurowani” w krótki strój zakonny. Rozpoczynając formację wyrazili chęć bycia członkami Towarzystwa Chrystusowego. Ustępujący 79. Batalion tego wieczoru usługiwał nam przy uroczystej kolacji oraz pasował nas na ,,Rycerzy Chrystusa co święci mają być”.