Poniedziałek, 19. 03. 2018 r., Im.: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu, Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

80. Batalion Bożej Podchorążówki rozpoczął kanoniczny nowicjat

27 września w nowicjacie miała miejsce pierwsza ważna uroczystość dla przyszłych chrystusowców –rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu.

Przyjęcia do nowicjatu dokonał Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat. Nowicjusze przyszli do kaplicy już „umundurowani” w krótki strój zakonny. Rozpoczynając formację wyrazili chęć bycia członkami Towarzystwa Chrystusowego. Ustępujący 79. Batalion tego wieczoru usługiwał nam przy uroczystej kolacji oraz pasował nas na ,,Rycerzy Chrystusa co święci mają być”.