Poniedziałek, 24. 06. 2019 r., Im.: Danuty, Jana, Janiny
Poniedziałek XII tygodnia okresu zwykłego, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

2019.05.27 - Złoty jubileusz kapłaństwa w Nowicjacie

„Ojcze święty, Ty bez żadnych naszych zasług dałeś nam udział w wiecznym kapłaństwie Chrystusa i wybrałeś nas do służby Kościołowi, spraw, abyśmy byli mężnymi i pokornymi głosicielami Ewangelii, i wiernymi szafarzami sakramentów.” Msza w rocznicę własnych święceń kapłańskich, Mszał Rzymski

Wśród wielu miejsc odwiedzanych przez chrystusowców obchodzących 50. rocznicę święceń kapłańskich nie mogło zabraknąć nowicjatu. Uroczystej Eucharystii sprawowanej w domu formacyjnym w Mórkowie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Edward Strycharz TChr.

Historia wszystkich członków naszego zgromadzenia zaczyna się w nowicjacie, gdzie przez rok utwierdzają się w powołaniu i zapoznają z charyzmatem Towarzystwa Chrystusowego. Jubilaci swój nowicjat odbywali w Ziębicach. Ks. Edward podkreślił, że nie chodzi o miejsce, lecz o sam kanoniczny czas nowicjatu i początek życia zakonnego w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej.

W drodze do Częstochowy Jubilaci zatrzymali się przy Farze leszczyńskiej, aby odwiedzić proboszcza ks. Jana Majchrzaka, który również obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich. Przed laty chrystusowcy i klerycy Archidiecezji Poznańskiej studiowali razem filozofię.