Wtorek, 17. 09. 2019 r., Im.: Franciszka, Lamberty, Narcyza
Wtorek XXIV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Roberta Bellarmina

2019.05.28 - Złoty jubileusz kapłaństwa na Jasnej Górze

„Maryja Matka, Królowa Towarzystwa Chrystusowego i Królowa Polonii zagranicznej, jest dla nas najdoskonalszym wzorem oddania się w Duchu Świętym Chrystusowi i Jego zbawczej misji. W naszej działalności apostolskiej na rzecz Polaków przebywających poza granicami Ojczyzny z radością
Jej się oddajemy i Ją naśladujemy.” Pkt. 10, Ustawy i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Częstochowa i jasnogórskie sanktuarium Matki Bożej to ważne miejsce dla każdego Polaka - jeśli nie ze względów religijnych to z uwagi na historię naszej Ojczyzny. Każdy chrystusowiec czci i odwiedza Królową Polski i Matkę wszystkich Polaków. Tradycją stało się odprawianie jednej z pierwszych Mszy św. przez neoprezbiterów właśnie przed cudownym wizerunkiem Maryi. Matka Boża towarzyszy i wspiera każdy wysiłek podejmowany w walce o polskie dusze, które giną w kraju i poza jego granicami.

Kapłani Towarzystwa Chrystusowego obchodzący złoty jubileusz udali się z pielgrzymką na Jasną Górę, aby podziękować Matce za opiekę przez 50 lat i prosić o dalsze orędownictwo.

W poniedziałek uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, natomiast we wtorek o godzinie 14:30 sprawowali Eucharystię.

W czasie Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył ks. Edward Strycharz, Jubilaci dziękowali również za wszystkich, których dobry Bóg postawił na ich kapłańskiej drodze.

W homilii ks. Zbigniew Rakiej TChr powiedział o trudzie posługi duszpasterza we współczesnym świecie i podkreślił powagę 50 lat kapłańskiego doświadczenia. Ks. Superior domu w Częstochowie przypomniał jak bardzo potrzebujemy świętych kapłanów, którzy towarzyszą człowiekowi - w spotkaniu z Bogiem - przez całe ziemskie życie od sakramentu chrztu świętego począwszy.
Dziękczynna Liturgia Jubilatów zgromadziła członków ich rodzin, przyjaciół i znajomych oraz wielu pielgrzymów.

Wspólne obchody jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich zakończyły się uroczystym obiadem w Domu Pielgrzyma księży chrystusowców.