Piątek, 18. 10. 2019 r., Im.: Hanny, Klementyny, Łukasza
Piątek XXVIII tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Łukasza Ewangelisty

Jak wstąpić do nowicjatu?

Warunki przyjęcia do zgromadzenia:

 • Przynależność do Kościoła katolickiego /ważny chrzest i pełna komunia z Kościołem katolickim/.
 • Słuszna intencja /autentyczna motywacja oparta na właściwym i jasnym rozeznaniu istoty życia zakonnego/
 • Pragnienie poświęcenia swego życia na rzecz Polaków przebywających poza granicami kraju
 • Dokumenty:
  • świadectwo chrztu /wystawione najpóźniej 3 miesiące przed przedstawieniem/
  • świadectwo dojrzałości
  • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej /dla braci/
  • świadectwo ukończenie katechizacji
  • podanie i życiorys
  • świadectwo zdrowia
  • opinia ks. Proboszcza
  • opinia ks. Katechety
  • 4 fotografie
  • świadectwo niekaralności
  • potwierdzenie braku wpisania do rejestru dłużników (można uczynić to poprzez wydruk informacji ze strony InfoKonsumenta.pl, oczywiście wcześniej logując się na podaną stronę)
  • oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych, np. długów, kredytów, itd.


  Konieczny jest osobisty kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie kandydatów. Rozmowy przed wstąpieniem do nowicjatu odbywają się zwykle w dwóch terminach (kandydaci wybierają jeden z nich i informują o tym duszpasterstwo powołań) w Poznaniu w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, czy jak kto woli w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego na ul. Panny Marii 4.

Po uprzednim uzgodnieniu możliwy jest kilkudniowy pobyt w domu nowicjatu w celu zapoznania się z warunkami wstąpienia do zgromadzenia lub rozmowy o swoim powołaniu. Zapraszamy także do odwiedzenia strony duszpasterstwa powołań naszego Zgromadzenia, gdzie można zdobyć więcej informacji.